fbpx

מכללת כרכור שואפת להיות סביבת לימודים, טיפולים ועבודה מכבדת, בטוחה ומיטבית.

הטרדה מינית והתנכלות על רקע הטרדה מינית פוגעות ביחסי העבודה ובמתכונת הלימודים

במכללה, ועומדות בניגוד מוחלט למדיניות המכללה. המכללה לא תשלים עם קיומן בכל צורה

שהיא. לשם כך מקפידה המכללה למגר תופעות פסולות אלו.

המכללה דורשת מכל ממונה ומכל עובד/ת, מרצה/מנחה (בין אם עצמאי, בין אם משתתף חופשי ובין אם שכיר) ומכל סטודנט/ית להימנע ממעשים של הטרדה מינית והתנכלות על רקע הטרדה מינית במסגרת פעילות המכללה (בין אם עבודה ובין אם לימודים ובין אם בשילוב בין שני התחומים). המכללה עושה כל שביכולתה כדי למנוע מעשים כאמור והכל כדי ליצור סביבת עבודה, סביבת טיפולים וסביבת לימודים נטולת הטרדה מינית והתנכלות.

על פי החוק למניעת הטרדה מינית, התשנ"ח – 1998, הטרדה מינית היא:

  • סחיטת אדם לביצוע מעשה בעל אופי מיני
  • מעשה מגונה
  • הצעות חוזרות בעלות אופי מיני, אף שהאדם שאליו מופנות ההצעות הראה שאינו מעוניין בהן. ואולם, אין צורך להראות אי הסכמה במקרים אלו: ניצול של יחסי מרות, תלות או חינוך, לרבות ניצול של יחסי מרצה/מתרגל – סטודנט
  • התייחסויות חוזרות למיניותו של אדם, אף שהאדם שאליו מופנות ההתייחסויות הראה שאינו מעוניין בהן
  • התייחסות מבזה או משפילה למינו, מיניותו, לרבות נטייתו המינית של אדם, בין אם הראה שהדבר מפריע לו ובין אם לאו
  • פרסום תצלום, סרט או הקלטה של אדם, המתמקד במיניותו, בנסיבות שבהן הפרסום עלול להשפיל את האדם או לבזותו, ולא ניתנה הסכמתו לפרסום.

לקריאת החוק למניעת הטרדה מינית התשנ"ח – 1998 לחץ כאן

לקריאת התקנון המלא למניעת הטרדה מינית לחץ כאן

גלילה לראש העמוד
דילוג לתוכן