מכללת כרכור | תרגילים מתקנים לכאבי גב בטיפול שיאצו

מאת:
אפרת בנור, L.Ac

שיאצו, תרגיל לטיפול בכאב גב: סוטיי – פרונציה ( מטופל במנח פוסטריורי, שוכב על הבטן )

א. מטופל שוכב על הבטן.
מרים שוקיים יחד, כפות הרגליים מקבילות לתקרה.
המטפל אוחז את שתי כפות הרגליים באצבעות ובקרסוליים. הקרסוליים יהוו בסיס לרוטציה
ימין – שמאל של האיזור הדסטלי של כף הרגל. המטרה היא לזהות נוחות או אי נוחות.

כנ”ל, אלא שהפעם המטופל אקטיבי והמטפל מתנגד בעדינות.
כנ”ל, אלא שהפעם, כל רגל בנפרד.
ב. המטפל אוחז את שתי כפות הרגליים כמו בסעיף א’ והפעם הציר הוא אצבעות הרגליים.
המטפל מברר עם המטופל האם קיימת תחושת נוחות / אי נוחות.

כנ”ל, אלא שהפעם המטופל אקטיבי והמטפל מתנגד בעדינות.
המטופל מרים רגל אחת. המטפל בודק אם קיימת רגישות ברוטציה לטרלית של העקב כשהציר הוא האצבעות.
ג. כנ”ל, אלא שהפעם המטופל אקטיבי והמטפל מתנגד בעדינות.
ד. המטפל לצדו של המטופל, מבצע לחיצה והרפייה תחת ל -Iliac crest לרוחב האגן. המטפל מברר עם המטופל האם קיימת תחושת נוחות / אי נוחות.
המטפל ניצב לרגלי המטופל, אוחז בקרסוליו ומבצע פלקציה לעבר הישבן בשתי הרגליים לסירוגין. המטפל מברר עם המטופל האם קיימת תחושת נוחות / אי נוחות.

המטופל, מכופף את ברכיו ומביא את עקביו קרוב לישבן. ממנח זה, המטופל מחזיר את רגליו כך שכפות רגליו תהיינה מקבילות לתקרה – זאת, תוך התנגדות עדינה של המטפל האוחז בקרסוליו. במנח וברגע מסוים, ירכי המטופל יתרוממו מהמזרון. מרפים יחד לאחר 3 – 5 שניות וחוזרים על התרגיל 2 – 3 פעמים.
כנ”ל, אלא שהפעם רגל אחת נשארת סמוך לישבן והשניה מבצעת אקסטנציה. המטפל עוזר בקיבוע הרגל הפאסיבית ומתנגד בעדינות לרגל העובדת.
המטפל מכופף את רגלו השמאלית של המטופל ומניח את כף רגלו על אחורי הברך הימנית.
המטפל מכופף את רגלו הימנית של המטופל והמטופל מבצע תנועה נגדית – מתיחה לעבר המטפל. המטפל מתנגד בעדינות כשהוא אוחז בקרסול הימני. ברגע מסויים, תתרומם הירך הימנית ממשטח העבודה.
המטפל מכופף את רגלו הימנית של המטופל לעבר ישבנו ובאותו זמן מכופף לטרלית את רגלו השמאלית, כשהוא מניע את הרגל השמאלית לעבר הירך, תוך שמירה על מגע רציף עם המזרון. באותו הזמן, המטופל מותח את רגלו הימנית ומושך את ברכו השמאלית הצידה.
המטפל אוחז בקרסוליים ומתנגד בעדינות לשתי התנועות.
המטופל מושך את ברכו השמאלית כלפיו, מבלי לנתק מגע מהמזרון, כשציר התנועה הוא מפרק הירך. המטפל אוחז בקרסול השמאלי ומתנגד בעדינות לתנועה. כמו בתרגילים קודמים, ניתן יהיה לחוש את האקסטנציה של רגל ימין. המטפל יוסיף התנגדות עדינה גם לקרסול הימני.
רצף תרגילים זה (סעיף ד’), יכול להתבצע גם ללא המטפל, אלא כתרגול עצמי..

שיאצו, תרגיל לטיפול בכאב גב: תרגיל במנח ישיבה

המטפל אוחז בעקב ובאצבעות המטופל. תחילה, מרים המטפל את האצבעות לדורסיפלקציה ואחר כך מורידן כלפי מטה ( פלנטרפלקציה ), כשציר התנועה הוא העקב.
המטפל מברר עם המטופל האם קיימת תחושת נוחות / אי נוחות.1. כשציר התנועה בעקב, המטופל מרים את אצבעותיו מפלנטרפלקציה לדורסיפלקציה – תוך התנגדות עדינה של המטפל.
2. כנ”ל, אלא שהפעם, התנועה היא מלמעלה למטה, מדורסיפלקציה לפלנטרפלקציה.
א. המטפל אוחז בעקב ובאצבעות רגל המטופל. כשציר התנועה הוא העקב, מניע המטפל את קצות האצבעות לימין ולשמאל תוך ברור עם המטופל לגבי תחושת נוחות / אי נוחות.

כנ”ל, אלא שהפעם המטופל אקטיבי והמטפל מתנגד בעדינות.
ב. המטפל אוחז את ברך המטופל ומניע את כף רגלו של המטופל מדיאלית ולטרלית, תוך ברור עם המטופל לגבי תחושת נוחות / אי נוחות.

כנ”ל, אלא שהפעם המטופל אקטיבי והמטפל מתנגד בעדינות.